Czym jest obsługa bhp

Obsługa BHP firm – zapewne takie hasło niejednokrotnie pojawiło Ci się w wynikach wyszukiwania, kiedy rozglądałeś się za usługami z zakresu bezpieczeństwa pracy. Czym tak naprawdę jest i co obejmuje obsługa BHP? Czy jest to usługa warta zainteresowania?

Obsługa BHP – czyli co?

Większość pracodawców zapytanych o swoje obowiązki z zakresu BHP zapewne wymieni organizację szkoleń, ewentualnie zatrudnienie „behapowca”. Tymczasem rzeczywista odpowiedzialność właściciela firmy za stan BHP jest znacznie szersza. Oczywiście zatrudnienie osoby pełniącej zadania służby BHP jest pewnym rozwiązaniem i krokiem w dobrym kierunku, lecz nawet to kompletnie nie wyczerpuje tematu. Z tego powodu wiele firm zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oferuje usługę polegającą na kompleksowej obsłudze BHP. W jej zakres wchodzi nie tylko nadzór nad warunkami pracy, ale również wśród nich takie elementy, jak:

 • Kompleksowe doradztwo w sprawie dbania o bezpieczeństwo,
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • Regularne organizowanie szkoleń (wstępnych i okresowych) i pilnowanie ich terminów,
 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • Opracowywanie Karty Oceny Ryzyka na każdym ze stanowisk,
 • Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Opracowywanie tabel przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
 • Przeprowadzanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych,
 • Organizowanie audytów bezpieczeństwa,
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (PIP, Sanepid),
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

Nierzadko również w ramach takiej współpracy firmy oferujące obsługę BHP świadczą także usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak na przykład:

 • Organizowanie szkoleń praktycznych z zakresu wykorzystania dostępnych środków profilaktycznych,
 • Wykonywanie przeglądów sprzętu ppoż. (gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych, automatyki ppoż.),
 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Sporządzanie protokołów stanu ppoż.

Obsługa BHP – czy warta rozważenia?

Kompleksowa obsługa BHP prowadzona przez profesjonalną firmę pozwoli nie tylko na uniknięcie mandatów i kar, nakładanych przez organa kontrolne. Przede wszystkim pozwoli na skuteczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Twojej firmie, co przekłada się na mniej wypadków, mniej związanych z nimi postępowań, ale również mniej przestojów w pracy. Wyższy poziom bezpieczeństwa to również większa motywacja i lepsze samopoczucie Twoich pracowników. Skorzystanie z obsługi BHP to przede wszystkim święty spokój dla pracodawcy, który nie musi już więcej zajmować się tym skądinąd istotnym zagadnieniem, lecz może w pełni zaangażować się w to, na czym zna się najlepiej – mając pewność, że bezpieczeństwo jego firmy zostało powierzone we właściwe ręce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here