Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Nie ma limitu wieku, w którym ludziom zdarzają się sytuacje przekraczające ich siły. Każdy kryzys należy rozwiązać, gdyż lekceważony może doprowadzić do kumulacji objawów i eskalacji w postaci poważnych zaburzeń psychicznych. Troska o zdrowie psychiczne konieczna jest od najmłodszych lat, bowiem wiele pozornie błahych dziecięcych problemów może rozwinąć się w fobię, pozostawić traumę lub przekształcić się w chorobę psychiczną. 

Kiedy udać się z dzieckiem do psychologa?

Jeśli chodzi o kryterium wieku, konsultacja psychologa dla młodzieży i dzieci nie ma dolnej granicy. Dziecko warto przyprowadzić do specjalisty w przypadku zetknięcia się z objawami, które są niepokojące dla opiekunów. Ważne jest, by tutaj wspomnieć, iż szukanie pomocy nie jest wynikiem nieporadności rodziców czy innych osób sprawujących opiekę i nie jest powodem do wstydu (to przekonanie niestety wciąż zdaje się “siedzieć z tyłu głowy” u wielu osób). Zdrowie psychiczne jest tak samo podatne na zachwianie, jak fizyczne, szukanie więc pomocy specjalistów na obu płaszczyznach jest czymś naturalnym i pożądanym.

Warto więc udać się z dzieckiem lub nastolatkiem/nastolatką do psychologa, gdy wystąpią niepokojące symptomy, na przykład:

  • problemy w relacjach z rówieśnikami (długotrwałe wycofanie lub nagła izolacja u towarzyskiego dotąd młodego człowieka);
  • zachowania o charakterze agresywnym lub autoagresywnym;
  • trudności w panowaniu nad emocjami;
  • stany lękowe i fobie;
  • objawy depresji;
  • problemy z nauką i skupieniem;
  • trudności z zasypianiem;
  • stres adaptacyjny związany z nowymi sytuacjami, na przykład pojawienie się rodzeństwa lub przeprowadzka;
  • kryzys związany z nagłymi zdarzeniami, na przykład wypadek lub utrata kogoś bliskiego.

Jak może pomóc psycholog dziecięcy?

Dobry specjalista (na przykład z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia w Warszawie) w czasie pracy z dzieckiem współpracuje z całą rodziną. Praca psychologa z dzieckiem polega przede wszystkim na diagnostyce problemu. Na podstawie wywiadu z rodzicami oraz dialogu z młodym człowiekiem rozeznaje się w jego potrzebach i wskazuje obszary, nad którymi należy pracować. Psycholog analizuje środowisko, w jakim przebywa dziecko i służy wsparciem rodzicom, udzielając informacji o jego rozwoju i działaniach, które należy podjąć dla poprawy jego jakości życia. Specjalista jest też w stanie dostrzec ewentualne zaburzenia rozwojowe i wdrożyć terapię adekwatną do potrzeb dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczna udzielona we właściwym momencie pomaga uniknąć wielu traum i długotrwałych terapii w dorosłości. Bagaż emocjonalny wyniesiony z dzieciństwa niejednokrotnie ciąży przez całe dorosłe życie. Warto więc zatroszczyć się o potomków i wypuścić w dorosły świat ludzi oswojonych ze swoim ciałem i emocjami, które na nie wpływają, a co za tym idzie, pewnych siebie i wierzących w przyszłość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here