System APS

System APS (Advanced Planning & Scheduling) to oprogramowanie planistyczne, którego najważniejszym celem jest wspieranie kadry menedżerskiej w harmonogramowaniu produkcji. Systemy APS są uznawane za rozwinięcie oprogramowania klasy ERP, dlatego aby w pełni wykorzystać ich możliwości, warto zdecydować się na zintegrowanie ich z innymi systemami funkcjonującymi w danej organizacji, takimi jak chociażby wyżej wspomniany ERP.

Krótko o integracji systemu APS

Oczywiście ERP nie jest jedynym oprogramowaniem, z którym warto zintegrować system APS. Integracja z takimi aplikacjami, jak MES (realizacja produkcji) czy WMS (zarządzanie magazynem) również może okazać się świetnym rozwiązaniem, chociażby ze względu na wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy działami planowania, produkcji i magazynem. Takimi informacjami mogą być chociażby aktualizowane plany produkcyjne, wysyłane bezpośrednio na stanowiska pracy.

Kompatybilność i elastyczność nie są jednak głównymi zaletami systemu do planowania produkcji. Na przykładzie systemu APS Qguar wskażemy pozostałe korzyści płynące z wykorzystania takiego rozwiązania.

System APS Qguar – największe zalety

Tym, co sprawia, że z oprogramowanie APS Qguar tak dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych, są algorytmy optymalizacyjne oparte na sztucznej inteligencji. Ich działanie polega na takim planowaniu produkcji, aby – w oparciu o uwzględnione zmienne – wskazać optymalny scenariusz produkcyjny. Przy czym algorytmy tego systemu nie ograniczają się wyłącznie do znalezienia jednego rozwiązania, tylko tworzą wiele alternatywnych scenariuszy, pozwalając planistom wybrać ten najlepszy.

Zmiennymi, w oparciu o które oprogramowanie APS Qguar może tworzyć harmonogramy produkcyjne, są między innymi:

  • Najkrótszy lub najdłuższy dopuszczalny termin realizacji danego zlecenia produkcyjnego.
  • Możliwie niski koszt wykonania zlecenia.
  • Możliwie najwyższa wydajność maszyn produkcyjnych.
  • Dostępność maszyn oraz pracowników – lub ich brak.
  • Dostępność surowców lub półproduktów.
  • Przestoje w produkcji spowodowane awariami lub przezbrojeniami maszyn.

Poza tym należy pamiętać, że zarówno powyższe czynniki, jak i relacje między nimi, mogą się zmieniać w czasie. Podobnie jak ich priorytet. Z tego powodu znalezienie optymalnego planu produkcji, który w każdej chwili może ulec zmianie, jest trudne nawet dla doświadczonego planisty. System APS Qguar takiego problemu nie ma, ponieważ stoją za nim moce obliczeniowe niedostępne dla ludzkiego umysłu.

Inne korzyści płynące z implementacji APS Qguar

Wdrożenie APS Qguar pozwala nie tylko na zoptymalizowanie harmonogramów produkcyjnych. Dzięki informacjom zdobytym za pomocą tego systemu możemy zredukować koszty procesów produkcyjnych, lepiej wykorzystywać dostępne zasoby czy poprawić wydajność maszyn. A także przeprowadzać analizy zdolności wytwórczych lub po prostu zminimalizować czas – produkcji, napraw, przezbrojenia itp. APS Qguar jest po prostu świetnym narzędziem optymalizacyjnym, nie tylko pod kątem tworzenia harmonogramów, lecz także w kontekście utrzymania dobrej kondycji finansowej firmy.

Po więcej informacji dotyczących systemu APS Qguar zapraszamy na stronę quantum-software.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here